2.8 Navigace mezi stránkami


Málokterá webová aplikace je tvořená pouze jedinou stránkou, většinou se jedná spíše o soustavu JSP stránek, které jsou vzájemně propojeny. Toto propojení není tvořeno statickými odkazy, jako v případě HTML dokumentu. Navigace je definována opět v XML struktuře (soubor navigation.xml), jako soustava navigačních pravidel, tzv. navigation-case elementů, ze kterých se vybírá na základě výsledku prováděné akce.

<navigation-rule>
<from-view-id>/Page1.jsp</from-view-id>
<navigation-case>
<from-outcome>prejdi</from-outcome>
<to-view-id>/Page2.jsp</to-view-id>
</navigation-case>
</navigation-rule>

Tab. XI: Příklad jednoduchého navigačního pravidla

Touto akcí může být například stisknutí tlačítka pro odeslání formuláře, čili přímé aktivování komponenty typu UICommand, nebo se může jednat o návratovou hodnotu některé metody, která mohla být vyvolána na základě nějaké předchozí akce. V praxi se jedná o návratovou hodnotu typu string, která je porovnávána s jednotlivými navigation-case elementy a na jejich základě může zobrazit další stránku (definovanou pomocí emelentu to-view-id).

<ui:button action=“#{Page1.buton1_action}“
binding=“#{Page1.button1}“ id=“button1″ text=“Přejít“/>

Tab. XII: Definice tlačítka v JSP

public String button1_action() {
return „prejdi“;
}

Tab. XIII: Handler zpracovávající událost stisku tlačítka

Obr.3: Navigace


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *