Rubrika: Moderní webové aplikace

 • Moderní webové aplikace

  Dovoluji si prilozit k nahlednuti mou bakalarku. Anotace je uvedena dale, prace je ke stazeni ve formatu PDF, mirne oklestena od smlouvy… 

 • 6 Použitá literatura

  [1] GARRETT, Jesse James. Ajax: A new approach to Web Applications [online]. 2005-02-18.<http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php> [2] ORT, Ed – BASLER, Mark. Ajax Design Strategise. Sun Developer Network [online]. 2006-09.<http://java.sun.com/developer/technicalArticles/J2EE/AJAX/DesignStrategies/> [3] TIM O'REILLY. What Is Web 2.0. O'Reilly Network [online]. 2005-09-30<http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html> [4] GEHTLAND, J. – GALBRAITH, B. – ALMAER, D. Pragmatic Ajax, The PragmaticBookshelf, 2006. ISBN 0976694085. [5]…

 • 5 Závěr

  Cílem tohoto projektu bylo nastudování dvou moderních a velice perspektivních technologií.Jak Java Server Faces, tak i technologie AJAX mě velmi zaujaly, navíc jsem získal mnoho nových informací z oblasti vývoje webových aplikací, které v praxi vyvíjím. Stejně tak prostředí Java Studio Creator mě velice mile překvapilo a troufám si říci, že se jedná o velice…

 • 4 Ukázková aplikace

  Jako ukázku práce s použitými technologiemi se pokusím projít část aplikace, jíž jsem spoluřešitelem. Tuto aplikaci vyvíjím pomocí nástroje Sun Java Studio Creator s interně distribuovanými knihovnami komponent a balíčkem ICEfaces, jedná se tedy o předposlední výše uvedenou strategii vývoje – „Použití knihoven Java Scriptu“.

 • 3.6 Strategie návrhu

  Pro vývojáře existuje mnoho možností, jak zahrnout podporu AJAXu do aplikace [2].Může se jednat o kompletně vlastní kód na straně klienta i serveru, o využití existujících knihoven JavaScript kódu, kompletních frameworků se zabudovanou podporou AJAXu, či možnosti vývojových prostředí, které obsahují „kompilátor“ jazyka Java do JavaScriptu. Při návrhu aplikace je nutné zvážit všechna pro i…

 • 3.5 Anatomie činnosti AJAXu

  Webové stránky využívající AJAX jsou stránky zapsané pomocí značkovacího jazyka HTML, nebo XHTML (mohou být samozřejmě generované na straně serveru, např. pomocí JSP).Výhodou Javy na straně serveru (konkrétně Java Platform, Enterprise Edition) je přímá podpora validace dat, správa identity uživatele a především perzistentnost. Díky tomu je programátor ušetřen vytváření vlastních rutin pro tyto akce.

 • 2.4 Prostředky pro kontrolu vstupu od uživatele

  Validace – je možno ji definovat pro kteroukoliv vstupní komponentu. Po specifikované akci (typicky odeslání dat z formuláře) jsou zadaná data ověřena, pokud splňují danou podmínku. Pokud ano, pokračuje se ve zpracovávání přijatých dat; pokud ne, je generována případná definovaná chybová hláška a zpracování formuláře je ukončeno. 

 • 3 AJAX

  3.1 HistorieAsynchronous JavaScript and XML (AJAX) je souhrnné označení technologie pro vývoj interaktivních webových aplikací. Dřívější webové stránky byly čistě statické, případně generovaly dynamický obsah pouze v případě znovunačtení celé stránky

 • 2.8 Navigace mezi stránkami

  Málokterá webová aplikace je tvořená pouze jedinou stránkou, většinou se jedná spíše o soustavu JSP stránek, které jsou vzájemně propojeny. Toto propojení není tvořeno statickými odkazy, jako v případě HTML dokumentu. Navigace je definována opět v XML struktuře (soubor navigation.xml), jako soustava navigačních pravidel, tzv. navigation-case elementů, ze kterých se vybírá na základě výsledku prováděné…

 • 2.7 Vytvoření JSP

  Každá JSP stránka je definována XML strukturou, která obsahuje jednotlivé komponenty. Rozložení jednotlivých tagů je velice podobné struktuře HTML stránky, samotný HTML kód je generován dynamicky v případě požadavku na jeho zobrazení. Tagy obsahují tedy i mapování jednotlivých komponent na datový model.