2.7 Vytvoření JSP


Každá JSP stránka je definována XML strukturou, která obsahuje jednotlivé komponenty. Rozložení jednotlivých tagů je velice podobné struktuře HTML stránky, samotný HTML kód je generován dynamicky v případě požadavku na jeho zobrazení. Tagy obsahují tedy i mapování jednotlivých komponent na datový model.
Ke každé JSP stránce je přidružen PageBean. V této třídě jsou obsaženy definice jednotlivých komponent a jejich inicializační kód, stejně tak inicializační rutiny pro jednotlivé beany (metody getBean) a zachytávací rutiny pro události vyvolané akcí uživatele.
private TextField textField1 = new TextField();

public TextField getTextField1() {
return textField1;
}

public void setTextField1(TextField tf) {
this.textField1 = tf;
}
Tab. X: Část beanu stránky – obsluha komponenty TextField1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *