Rubrika: Moderní webové aplikace

 • 2.6 Deklarace komponent v Java Beanech

  Po vytvoření beanů používaných aplikací je nutné je deklarovat v konfiguračním souboruaplikace (Java Studio Creator používá soubor managed-beans.xml). V dřívějších verzích JSF (stejně tak u JSP stránek) se beany inicializovaly pomocí tagu <jsp:useBean…> v dané JSP stránce, mohly však vznikat problémy při přístupu k beanu, který ještě nebyl inicializován – požadavek na jeho inicializaci mohla…

 • 2.5 Modelové objekty

  Datový model je definován Java Beany. Jedná se o standardní třídy jazyka Java, jejichž proměnné nejsou veřejné. K vlastnostem těchto proměnných se přistupuje pomocí tzv. getterů a setterů, čili metod, které mají prefix getNazevProměnné a setNázevProměnné, případně setAnoNe a isAnoNe pro proměnné typu boolean.

 • 2.3 Knihovny tagů

  Součástí distribuce Java Server Faces verze 1.2 a výše jsou základní knihovny html a core. V knihovně html jsou obsaženy komponenty pro tvorbu objektů zobrazených na HTML stránkách, v knihovně core jsou speciální komponenty, jako např. výše uvedené validátory a konvertory.

 • 2.2 Model MVC

  Byl poprvé uveden v objektově orientovaném programovém prostředí Smalltalk. Díky tomuto modelu je aplikace dělena na tři vrstvy a múžeme tak dosáhnout větší flexibility a vícenásobné použitelnosti kódu.

 • 2.1 Základní principy JSF

  Java Server Faces je systém pro tvorbu uživatelského rozhraní v jazyce Java, běžící jako servlet na straně serveru v tzv. webovém kontejneru (např. Apache Tomcat). Základní myšlenkou bylo oddělit aplikační logiku od zobrazovací části. Díky tomu by bylo možné tvořit design stránek bez znalosti pozadí celé aplikace a stejně tak, aby bylo možné tvořit funkční…

 • Moderní webové aplikace: 1. Úvod

  Vývoj internetových služeb prodělal zejména v poslední době zásadní vývoj. Doba BBS (Bulletin Board systém), nepřehledných Telnetových terminálů, FidoNetu a potažmo i statických HTML stránek je dávno za námi. Dnešku vévodí zejména multimedia a interaktivní služby v podobě webových aplikací – webová aplikace je aplikace, která je přístupná pomocí webového prohlížeče.