Moderní webové aplikace: 1. Úvod


Vývoj internetových služeb prodělal zejména v poslední době zásadní vývoj. Doba BBS (Bulletin Board systém), nepřehledných Telnetových terminálů, FidoNetu a potažmo i statických HTML stránek je dávno za námi. Dnešku vévodí zejména multimedia a interaktivní služby v podobě webových aplikací – webová aplikace je aplikace, která je přístupná pomocí webového prohlížeče.

Prohlížeč v tomto případě vystupuje v roli tenkého klienta (řekněme klient, který si nikde neukládá data ani stavy – ty jsou uloženy výhradně na straně serveru). Doslova boom služeb typu Flickr, Last.Fm, YouTube a aplikací společnosti Google spolu s bezpečným internetovým bankovnictvím a online nákupy žádají nové technologie a metody přístupu k tvorbě takovýchto aplikací. Z počátku se jednalo o tvorbu dynamicky generovaných stránek pomocí některého z mnoha skriptovacích jazyků (především Personal Home Pages čí Active Server Pages) umožňujících připojení na databázi s přemírou funkcí napsaných v Java Scriptu a spouštěných v prohlížeči na straně uživatele, později Adobe Flash (Macromedia Flash, původně FutureSplash Animator) s vlastním jazykem – Action Script, Javové applety běžící v prohlížeči a další více či méně známá řešení různých tvůrců.

Zejména v poslední době nastala potřeba shrnout používané technologie do jednoho celku a tento celek nějak vhodně označit, proto vzniklo označení Web 2.0 (nutno podotknout, že tato nálepka vznikla především z marketingových důvodů – technologiemi nabitý web potřebuje nějaký název, který bude znít moderně, aby přitáhl pozornost potenciálních zákazníků).

Cílem této práce je přinést informace o moderních webových aplikacích, především technologii AJAX (Asynchronous JavaScript and XML – aplikace běžící v prohlížeči, která dokáže sama zavolat aplikační logiku serveru) a to především z pohledu vývojáře. V první části se pokusím shrnout základní principy technologie Java Server Faces, komponenty a prostředky pro ověřování uživatelského vstupu. Ve druhé části se pokusím nastínit teoretické informace o pojmu AJAX, „nálepce“ Web 2.0 a to především v návaznosti na technologii Java Server Faces, v závěrečné části uvedu některé zajímávé části aplikace, na jejímž vývoji se podílím – jedná se o „Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním“ řešený ve firmě GiTy, a.s., jako projekt podporovaný MPO ČR (evid. č. FT-TA3/121).


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *