2.5 Modelové objekty


Datový model je definován Java Beany. Jedná se o standardní třídy jazyka Java, jejichž proměnné nejsou veřejné. K vlastnostem těchto proměnných se přistupuje pomocí tzv. getterů a setterů, čili metod, které mají prefix getNazevProměnné a setNázevProměnné, případně setAnoNe a isAnoNe pro proměnné typu boolean. Návratová hodnota (případně parametr) této metody musí samozřejmě odpovídat datovému typu této proměnné, nebo se musí postarat o konverzi a správnou interpretaci (tato konverze nemá nic společného s konvertory z knihoven tagů).
Tyto třídy musí mít neparametrický konstruktor (vzhledem k inicializaci pomocí konfiguračního souboru, viz. níže), případně být bez konstruktoru – překladač vytvoří výchozí bezparametrický konstruktor.

public class UserBean{
private Integer vek;
private String jmeno;


public UserBean(){
vek = new Integer();
jmeno = new String();
}


public Integer getVek(){
return this.vek;
}


public void setVek(Integer vek){
this.vek = vek;
}


public String getJmeno(){
return this.jmeno;
}


public void setJmeno(String jmeno){
this.jmeno = jmeno;
}
}

Tab. VI: Ukázka jednoduchého Beanu


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *