2.3 Knihovny tagů


Součástí distribuce Java Server Faces verze 1.2 a výše jsou základní knihovny html a core. V knihovně html jsou obsaženy komponenty pro tvorbu objektů zobrazených na HTML stránkách, v knihovně core jsou speciální komponenty, jako např. výše uvedené validátory a konvertory. Java Studio Creator dále přidává knihovny JSP-Page (vlastnosti stránky) a ui (rozšíření knihovny html).

Tyto knihovny je potřeba uvést na začátku každé JSP stránky, která je využívá. Volání konkrétních komponent je realizováno uvedením prefixu a názvu komponenty, jednoznačného identifikátoru a návaznosti na definici komponenty – datový model. Všechny viditelné komponenty (jejich tagy, včetně konvertorů a validátorů) musí být uzavřeny v tagu <f:view>.

<jsp:root version=“1.2″
xmlns:f=“http://java.sun.com/jsf/core“
xmlns:h=“http://java.sun.com/jsf/html“
xmlns:jsp=“http://java.sun.com/JSP/Page“
xmlns:ui=“http://www.sun.com/web/ui“
>

Tab. I: Zápis direktivy taglib v prostředí Java Studio Creatoru

<ui:staticText binding=“#{Page1.staticText1}“ id=“staticText1″ />

Tab. II: Zápis komponenty StaticText v JSP v prostředí Java Studio Creatoru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *