2.1 Základní principy JSF


Java Server Faces je systém pro tvorbu uživatelského rozhraní v jazyce Java, běžící jako servlet na straně serveru v tzv. webovém kontejneru (např. Apache Tomcat). Základní myšlenkou bylo oddělit aplikační logiku od zobrazovací části. Díky tomu by bylo možné tvořit design stránek bez znalosti pozadí celé aplikace a stejně tak, aby bylo možné tvořit funkční aplikační logiku bez nutnosti zabývat se optimalizací pro konkrétní zobrazovací zařízení. V praxi to vypadá tak, že existuje jakési rozhraní, které generuje data a rozhraní, které tato data interpretuje – zobrazuje – na dané platformě (v této práci se budu zabývat webovými službami, čili o konkrétní interpretaci optimalizovaného HTML kódu – např. pro PDA, mobilní telefon, počítačový webový prohlížeč…) pomocí stránek Java Server Pages (JSP).

Tento základní model přístupu byl dále ještě rozšířen v modelu MVC (Model – View – Controller), který samotnou aplikaci rozděluje na tři části. Díky tomu je celý životní cyklus řízen událostmi, které generuje uživatel. Tyto události dále volají konkrétní akce (např. při stisku tlačítka), případně ověřují (validují) zadané hodnoty ve formuláři, případně tyto hodnoty konvertují na datové typy, se kterými dále pracují (např. při změně pole formuláře).

Další velkou výhodou systému JSF je, že dokáže importovat knihovny tagů, což mohou být výše uvedené konvertory a validátory, nebo přímo konkrétní komponenty. Díky tomu není potřeba vytvářet JSP stránky ručně, ale použít některý vizuální (WYSIWYG) editor – NetBeans, Sun Java Studio Creator… Tyto knihovny je samozřejmě možné upravovat, nebo vytvářet zcela nové, čímž mohou vzniknout zcela nové balíčky komponent (ICE Faces).


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *