5 Závěr


Cílem tohoto projektu bylo nastudování dvou moderních a velice perspektivních technologií.
Jak Java Server Faces, tak i technologie AJAX mě velmi zaujaly, navíc jsem získal mnoho nových informací z oblasti vývoje webových aplikací, které v praxi vyvíjím. Stejně tak prostředí Java Studio Creator mě velice mile překvapilo a troufám si říci, že se jedná o velice komplexní a kvalitní nástroj pro vývoj tohoto druhu aplikací.
Výhodou tohoto řešení je především dobrá dokumentace a podpora jak ze strany Sunu, tak i komunity, které vyvíjejí množství knihoven s otevřeným kódem, tak i aplikací, odkud je možné čerpat inspiraci a poučení. Dalším velkým kladem je platformová nezávislost Javy, která je základním kamenem technologie Java Server Faces a samozřejmě možnost generování výstupu na základě požadavků uživatele. Prakticky tedy není problém využívat služeb tohoto řešení na mobilních telefonech, PDA či jakýchkoliv jiných zařízeních.
Pokud vezmeme v úvahu, jak vypadaly webové aplikace v poměrně nedávné době a jak je tomu teď, kdy společnosti jako Google tlačí směr vývoje směrem kupředu v podobě webových kancelářských balíků, poštovních klientů kvalitnějších než standardní desktopové nástroje, připojíme takřka neomezenou kapacitu prostoru na webu a zvyšující se kapacity přípojek koncových uživatelů je jasné, že tuto oblast čeká další velký vývoj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *