Posts tagged zasadstrom

Proč a jak zalívat strom?

2

Protože se čas do spuštění počítá už jenom na hodiny, ne-li na minuty, pojďme si ještě něco říct o tom, jak funguje zalívání stromů a proč v aplikaci vůbec je.

Každý strom je možné zalít – pomocí ikonky s konvičkou v profilu stromu. Teda pokud má uživatel vodu na zalití – jednou denně se mu automaticky doplní. A pokud je voda a uživatel je alespoň nějakých 25m daleko od stromu, tak jej může zalít – konvička je modrá :). K čemu to? Jednak se navýší počítadlo zalití – to je ten modrý teploměr na obrazovce se stromem, nebo též to procentuální vyjádření na pravé straně seznamu stromů. Když je počítadlo zalití  plné, je strom zralý – obsype se ovocem a může být sklizen – pomocí ikonky se zahradnickými nůžkami též v profilu stromu.

Seznam stromů v okolí

Seznam stromů v okolí

Voda se doplňuje automaticky, vždy po 24 hodinách od posledního zalití. Pokud je tedy strom zalit v 15:00 v úterý, tak ve středu v 14:59 je ještě konvička šedá. V 15:00 a v dostatečné blízkosti ke stromu (výše zmíněných 25m) by měla zmodrat a zalití opět zafunguje.

Druhý důvod zalívání stromů je, že se tak měří zájem uživatelů právě o ten jeden konkrétní strom. Každý zalívající uživatel je připočítán k počítadlu zalití, ovšem pouze jednou. Počítadlo tak ukazuje, kolik lidí daný strom kdy zalilo (na následujícím obrázku je to číslo 1 nad popiskem „Lidí“).

Jediný zralý strom v širokém dalekém okolí

Jediný zralý strom v širokém dalekém okolí

Vezměme v příklad dvě následující situace:

  • Strom zasazený na frekventovaném místě, který navštíví a zaleje 10 různých lidí – počítadlo zalití je tudíž plné a poslední člověk může navíc strom sklidit. Potom bude vypadat počítadlo lidí/zalití jako 10/1.
  • Strom zasazený potají daleko od civilizace, ke kterému nikdo nechodí, kromě jediného poctivce – po deseti dnech jej může sklidit, protože provedl 10 zalití, ale protože tam chodí sám, odrazí se to na celkovém skóre – počítadlo lidí/zalití bude vypadat 1/1.

Sklízení funguje jako jistá forma motivace – každé sklizení se započítá a zobrazí v uživatelově profilu (do budoucna jsou v plánu barevné odměny za poctivé zalívání), stejně tak může sloužit jako jakési hodnocení místa – čím vyšší počet sklizní, o to více zajímavější místo se s nějvětší pravděpodobností bude jednat – a zaslouží si návštěvu (a zalití :)).

Čerstvě vysetý a nezalitý strom

Čerstvě vysetý a nezalitý strom

Počítadla zalití/sklizení jsou zobrazena i na porovnávacím „stupínku vítězů“ umístěným nad mapou. Jsou v něm srovnávány tři nejpodobnější stromy v okolí (okruh 10km) – vprostřed je strom aktuální (je vidět, že čísla korespondují s čísly v profilu stromu) – vlevo je strom bodově „lepší“ a vpravo bodově „horší“. Klepnutí na daný strom v tomto řádku otevře profil stromu. Pokud v okolí neexistuje žádný jiný strom než aktuální, jsou políčka se sousedy prázdná, jak je vidět na předchozím screenshotu s profilem stromu.

Do budoucnu mám v plánu přidat do mapy reálně existující studánky, u kterých by bylo možné nabírat vodu, takže by se dalo zalívat i častěji, než jenom jednou denně. V každém případě jsem ale otevřen dalším nápadům a návrhům, tak směle komentujte na Twitteru @SazimeStromy, nebo zde v diskuzi.

Jak zasadit strom?

1

Protože jsem před několika dny pozdržel publikování slíbeného screenshotu, připadá mi fér jich sem teď dát trochu více a především nastínit způsob fungování aplikace konkrétním popisem akce nejdůležitější – zasazení stromu.

Strom je možné zasadit ve výchozí obrazovce aplikace – v seznamu nejbližších stromů v okolí – pomocí ikonky s lopatičkou vpravo nahoře. Tato ikonka může a nemusí být aktivní: pokud už poblíž je zasazený nějaký strom, tak není možné zasadit na tomto místě nový a tudíž ikonka je zešedlá a klepnutí na ni nevede k žádné akci. Stejně tak je ikonka neaktivní bezprostředně po spuštění – do doby, než je telefon lokalizován pomocí GPS.

Seznam stromů v okolí

Seznam stromů v okolí

Pokud ikonka není aktivní, tak to s největší pravděpodobností znamená, že v daném čtverci už existuje nějaký jiný strom. V tom případě je na místě procházka k tomuto stávajícímu stromu a jeho zalití a případná následná diskuse se sázejícím a zalívači o vhodnosti daného umístění.

Také je možné pomocí mapy v prohlížeči najít nejbližší možný volný čtverec pro zasetí a provést virtuální výsev po přesunutí se na nové místo. Pro ilustraci je v následující mapě vidět rozdělení Brna na čtverce, ve kterých je zasazených 5 stromů – v Bystrci, na Lesné, v centru, v Černých Polích a v Komárově. V daných čtvercích tudíž není možné vysadit další virtuální strom. Je ale možné sázet v celém čtverci v Králově Poli, Kohoutovicích, v Lískovci či Bohunicích.

Stromomapa Brna

Stromomapa Brna

Po přesunu na vhodné místo je tedy ikonka s lopatičkou pěkně barevná a po klepnutím na ni dojde k vysazení stromu na aktuální pozici a aplikace rovnou zobrazí profil s čerstvě vysazeným stromem, který čeká na svoje první zalití. Ale o tom a informacích na této obrazovce zase až příště!

Informace o čerstvě zasazeném stromě

Informace o čerstvě zasazeném stromě

Představa základní funkčnosti aplikace Zasaď strom

0

Jak píšu přímo na stránce aplikace, v rámci vandru mě napadlo, že jsem minul několik skvělých míst, kde by bylo pěkné zasadit strom. Samozřejmě není jenom tak – píchnout do země proutek a zmizet odtud (papírování, vlastník, údržba…), tak jsem přemýšlel, že by byla fajn platforma, pomocí které by se daly sázet virtuální stromy a spolu s dalšími zájemci pro jejich vysazení hlasovat. Celé by to mohlo zaštiťovat občanské sdružení, které by členskými příspěvky, dary či formou sponzoringu nejoblíbenější virtuální stromy zasadilo fyzicky. Samozřejmě by se mohl ozvat sponzor, že chce realizovat ten či ten konkrétní strom, řazení dle oblíbenosti je především ze soutěžních důvodů.

Bude tedy existovat čtverec v mapě (řekněme 5x5km), v rámci kterého bude možné vysadit jeden jediný strom. A vedle ve čtverci jiný a tak dále a tak dále. Každý uživatel bude mít možnost zasadit strom kdekoliv, kde ještě zasazen není (čtverec je prázdný). Každý den bude mít uživatel možnost provést jedno zalití (to aby neběhal ze čtverce do čtverce a nezalíval všechno, ale rozmyslel si, co chce opravdu podpořit), kdy musí dojít na pozici stromu (+- pár metrů) a v aplikaci kliknout na zalít.

Příklad mapy se čtverci a vsazenými stromy

Příklad mapy se čtverci a vsazenými stromy

Po určitém množství zalití na stromě uzraje ovoce a uživatel jej může sklidit. Za sklízení bude uživatel dostávat “zkušenostní” body a po překonání určité hranice dostane virtuální ocenění (odznáček – badge), či mu může přibýt možnost další denní zálivky…nějaké další návrhy?

Pro podporu soutěživosti budou v seznamu zobrazeny okolní stromy a porovnán počet jejich zalití, aby se uživatelé hecovali v zalívání svého vytouženého stromu (poznámka: není to uživatel proti uživateli, ale kooperativa – kdokoliv může zalít jakýkoliv strom, pokud má vodu). Jednoduše řečeno – neexpí uživatelé, ale stromy.

Detaily o stromu

Detaily o stromu

Pokud dojde k reálnému vysazení stromu v daném čtverci, daný strom se uzamče a provede jeho fotodokumentace. Následně bude daný čtverec rozdělen na menší části, kde (kromě již osazené) bude možné provést nový virtuální výsev. Takhle bude možné pokračovat i s každou další realizací v menších čtvercích. Samozřejmě bude možné strom přesunout, pokud se většina v „pečovací skupině“ na přesunutí shodne.

Toliko prvotní informace – potřeboval jsem je dát rychle dohromady, abych mohl aplikaci nominovat do soutěže Mobilní aplikace roku, kategorie „Aplikace pro lepší svět“. Budu rád, když se „Zasaď strom“ soutěže zúčastní a budu ještě radši, když se zaregistruješ pro získání přístupu do veřejné betaverze (která bude v půlce dubna) a pozveš i své známé. Udělejme společně svět zelenější!

Go to Top