Posts tagged php

HOWTO Alfresco PHP Library and xUbuntu

5

I tried to install Alfresco PHP Library and install it on my kubuntu developing box and it’s really very easy to get it running! Instalation procedure for windows is described in Alfresco wiki, but there are some differencies.

To get it running it’s needed to install apache and php:

sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php5

Then you need to download PHP Library from Sourceforge. After that you can unpack it somewhere; good place is for example /usr/share/php/alfresco-php-library. Now it’s not bad to set virtual directory to that directory. So edit your /etc/apache2/conf.d/alias file and add something like this:

Alias /Alfresco/ /usr/share/php/alfresco-php-library/

<Directory /usr/share/php/alfresco-php-library/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Also including this directory automaticaly (/etc/php5/apache2/php.ini) should be cool:

include_path = „.:/usr/share/php/alfresco-php-library“

Now you need to restart apache:

/etc/init.d/apache2 restart

And edit configuration file in alfresco-php-library/Examples/config.php.

$repositoryUrl = "http://localhost:8080/alfresco/api";
$userName = "admin";
$password = "admin";

After all that you can try to open web browser and point it to http://localhost/Alfresco/Examples/SimpleBrowse/ and it should work 😎


Image and video hosting by TinyPic

MySQL, PHP a Stored Procedury

0

Velice milé překvapení, že při používání této kombinace se neobjevují zásadnější problémy. Velice jednoduché a rychlé, jen ne takhle pohromadě, bohužel. Čili, jak na proceduru, která má parametry IN i OUT pomocí PHP?

Přizpůsobení designu Drupalu použitému zařízení

0

Prohlížení webového obsahu na displeji i postaršího mobilního telefonu není žádná novinka, prohlížeč Opera Mini existuje již ve své třetí verzi a to jak pro platformu MIDP-1, tak i MIDP-2. Architektura typu C-S tohoto prohlížeče provádí jakési základní optimalizace stránek, ale proč neoptimalizovat přímo daný web (budu uvažovat Drupal) pro konkrétní zařízení a nezvýšit tak uživatelský komfort ještě o pár příček výš?

Možnost, jak určit, jaký druh obsahu zobrazit je na základě adresy (čili www.mojeadresa.cz vs. mobile.mojeadresa.cz). Pro tento způsob asi většina lidí sáhne po následujícím kousku kódu:

$parts = explode('.', $_SERVER['HTTP_HOST']);
if (
$parts[0] == 'mobile') {

$GLOBALS['theme_custom'] = 'mobile';

$base_url = $_SERVER['HTTP_HOST'];
}

Ovšem pro použití na freewebech, kdy je adresa tvořena ve třetím řádu již samotným názvem webu tento způsob není možné využít. Pokud má někdo vlastní doménu a tento způsob by mu vyhovoval, nechť tedy pokračuje na stránky Drupalu, kde se tento způsob řeší. Můj způsob spočívá v detekování prohlížeče, pomocí skriptů Skiffieho (který má funkčnost vysvětlenu i s příklady na svém blogu).

Pro jednoduché stránky se jeví jako ideální zdetekovat, jaký prohlížeč přistupuje a na základě této informace mu podstrčit kaskádový styl optimalizovaný pro tento prohlížeč. Drupalu je možné na základě této informace předhodit konkrétní téma, které má využít. Protože se jedná o mobilní zařízení, budu uvažovat téma mobile. Ovšem téma v Drupalu není jenom změna stylu, je možné odebírat jednotlivé bloky…

Sprovoznění je více než jednoduché. Stačí nainstalovat téma mobile, povolit jeho používání a v adresáři /sites/default/ přidat na konec souboru settings.php jednoduchou podmínku a nakopírovat a přiložit Skiffieho skripty.

include "accessibility.php";
if (
is_mobi())
$conf = array(

'theme_default' => 'mobile',

'anonymous' => 'mobileVisitor'

);

Možná by ještě nebylo od věci přidat rozšíření switchtheme, kdyby přece jenom detekce nebyla stoprocentní. Potom je možné přepnout aktuální téma pomocí url, kam se přidá ?q=node&theme=nazevtematu.

Go to Top