Moderní webové aplikace


Dovoluji si prilozit k nahlednuti mou bakalarku. Anotace je uvedena dale, prace je ke stazeni ve formatu PDF, mirne oklestena od smlouvy…

 

Anotace

Tato práce se zabývá analýzou dostupných systémů pro správu dokumentů a obsahu, výběrem vhodného systému a realizací základní funkčnosti portálu pro správu multimediálních dat. V úvodní části se zabývá využívanými technologiemi a druhy systémů pro správu obsahu, v další části je provedeno srovnání používaných systémů a výběr vhodného kandidáta pro realizaci portálu pro uchování multimediálních dat, v závěrečné fázi části je popsána realizace základní funkčnosti komponent tohoto systému. Jedná se o součást Projektu MPO ČR evid. č. FT-TA3/121 „Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním“.

Klíčová slova

CMS, DMS, Java, JSF, Alfresco, Portal, Multimedia

Abstract

The objectives of this project are to analyse systems for content or data managing, and to find suitable systém for realisation base functions of multimedia content portal. The project contains comparison of systems in use, selection of suitable candidate and parts of realization of this project – multimedia content portal. This portal is a part of Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic project evid. nr. FT-TA3/121 „Research and verification system for record and longtime archiving multimedia data with intelligent searching“.

Keywords

CMS, DMS, Java, JSF, Alfresco, Portal, Multimedia

PDF ke stazeni

,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *