Dlouho jsem nic nenapsal a protože jsem si právě vygeneroval novou krásnou (1SHM12iG4KPRs54CxjLsCwbvnMJp4bMh5) Bitcoinovou adresu (jo, mohlo to být lepší, ale není na to výkon) na Mackovi za pomocí Vanitygenu, poznamenám si tu postup.

Zdrojáky Vanitygenu je možné stáhnout z GitHubu, kde by měl být i Makefile pro Macka. Problém je v tom, že Macek má staré verze OpenSSL knihoven (na mém 10.7.5 je OpenSSL 0.9.8x 10 May 2012), takže je nutné použít ty z Homebrew. No a protože není dobrý nápad natvrdo zadávat cestu ke knihovnám a po změně kompilovat znovu, proč si pohodlně netapnout repozitář s Vanitigenem rovnou? Takže i s instalací OpenSSL a Vanitigenu následovně:

bash-3.2$ brew install openssl && brew tap WyseNynja/bitcoin && brew install vanitygen

Teď už je možné si nechat vygenerovat adresu a privátní klíč:

bash-3.2$vanitygen 1SHM1

Závěrečným krokem je import privátního klíče do peněženky – používám Bitcoin-QT 0.8.2. Takový nástřel je na bitcoin wiki, kterou doporučuju před akcí projít. Akce samotná sestává z následujících kroků:

  • spuštění Bitcoin-QT v režimu serveru (kdy naslouchá RPC na portu 8332),
  • odemknutí peněženky na dobu nezbytně nutnou k provedení importu,
  • provedení importu soukromého klíče,
  • …,
  • profit.

Aby bylo možné spustit Bitcoin-QT v režimu serveru, je nutné nastavit heslo pro uživatele rpcuser. Provede se to přidáním dvou řádků do konfiguračního souboru ~/Library/Application Support/Bitcoin/bitcoin.conf.

rpcuser=bitcoinrpc

rpcpassword=***************

Bitcoin-QT je nutné spustit v režimu serveru – provede se tak v konzoli pomocí příkazu

bash-3.2$ open Bitcoin-Qt.app --args -server

Jakmile naběhne, je možné posílat příkazy na port 8332 – např. pomocí curl. Protože se však takto budou zapisovat hesla a privátní klíče přímo do konzole, je vhodné zapisované příkazy potlačit v historii – před příkaz se do konzole přidá mezera. Sled příkazů je následující:

bash-3.2$ curl --user bitcoinrpc --data-binary '{"method": "walletpassphrase", "params": ["heslo_do_penezenky", 120] }' http://127.0.0.1:8332/
Enter host password for user 'bitcoinrpc':
{"result":null,"error":null,"id":null}
bash-3.2$  curl --user bitcoinrpc --data-binary '{"method": "importprivkey", "params": ["5_privatni_klic_pr_nove_vytvorenou_adresu_pomoci_vanitigenu", "popisek adresy"] }' http://127.0.0.1:8332/
Enter host password for user 'bitcoinrpc':
{"result":null,"error":null,"id":null}

První příkaz odemkne peněženku na 120s, což by mělo pro provedení druhého příkazu postačovat – stačí jen jeho iniciace, rescan blockchainu může probíhat až po opětovném (automatickém) locknutí.

V tento okamžik (až doběhne import) se nová adresa objeví v adresáři, ne mezi adresami pro příjem. Tomu napomůže ukončení Bitcoin-QT a opětovné spuštění, tentokrát už jako „obyčejné“ aplikace.