Ostatní

HOWTO export private key from bitcoin-qt

2

I’ve been struggling with exporting my private key from bitcoin-qt a little bit, so now when I successfully done it, I’m going to describe those steps here. I had old wallet.dat and switched to Electrum wallet, but after MININGCO.ETF closure I received some funds into my old wallet, so there was need to get them out. First I was trying to use PyWallet, but without any success. So I did it with CLI access to bitcoin-qt wallet. Here we go:

  1. Download and unpack bitcoin-qt wallet,
  2. move wallet.dat to ~/.bitcoin directory,
  3. create bitcoin.conf in ~/.bitcoin directory and define rpcuser= and rpcpassword= in it,
  4. run ‚bitcoind -server‘ in terminal,
  5. unlock the wallet for 60 seconds like ‚read -s wp; ./bitcoin-cli walletpassphrase „$wp“ 60; unset wp‘,
  6. and finally dump private key ‚./bitcoin-cli dumpprivkey 1MyBitcoinAddress‘, which is written directly to terminal,
  7. lock the wallet ‚./bitcoin-cli walletlock‘.

Now it’s possible to copy private key and import it into Electrum or another wallet software (or give it to someone :)).

How Fake Camera works

14

After recent Kik update I have full mailbox of messages like „Fix fake camera asap“ and a lot of one stars ratings at Google Play. So let’s have a look into how Fake Camera works and how Kik/Android camera works – to explain, why I am unable to do anything with this.

Do you think Fake Camera is that „Camera picker dialog“ which appears after you chose to take a picture? Wrong! That’s Android system dialog!! Take a look what happens, when application (like old version of Kik) asks for taking a picture. There are two possible scenarios: there is just one camera application on your phone (or some of you cameras is set as default) OR there are more camera applications on your phone. Let’s draw a simple diagram of communication between application and android phone – for both of those cases.

In case one application (for example old version of Kik) asks for taking a picture, so phone answers with just one camera application and runs it for Kik. Let’s say it opens your phone default camera application directly.

Phone runs camera application directly

Phone runs camera application directly

In the second case, when there are more camera applications to chose, phone displays dialog – camera picker and lets user choose which camera application use. And runs it for him again.

Phone lets user choose, which camera application should be used

Phone lets user choose, which camera application should be used

Can you see that? That dialog is not displayed by Fake Camera application, but by your Android phone itself! Fake camera is just another camera application within that list!!!

Now let’s see how all this work with new Kik update: this new update has its own (in-application) camera, so it does not call external camera application for taking pictures. It just takes a picture within that application and does not say anything to Phone nor other application.

How new Kik makes pictures

How new Kik makes pictures

Again – can you see that? There is no way to let your Android phone to display that Camera picker dialog, because all that stuff does application itself (Kik). And because there is no way your phone can display that dialog, there is no way to run Fake camera (that gallery picker) nor any other Camera application. Deal with that or write a message to Kik (or whatever application you want to use) authors and not me, I have nothing to do with this!! And of course – if you changed your rating of Fake Camera because of this, put it back please, because Fake camera still works correctly!!

PS if you are still unable to deal with that, take the MinusIQ pill and go chatting to g+ page, if there is some place between animated gifs and selfies.

Skagway a Mejdlíčko Smith

1

Protože se poctivě připravuju na výlet po stopách argonautů, přečetl jsem knihu od Pierre Bertona – Zlatá horečka (Orbis n.p. 1976). A protože jsem současně fanoušek kryptoměn a v této „branži“ se už nejakou dobu pohybuju, neušla mi jistá souvislost mezi částí jedné kapitoly a právě světem kryptoměn. Dovolím si pár těchto odstavců ocitovat, obrázek nechť si udělá každý sám.

Mejdlíčko Smith

Mejdlíčko Smith

Neexistovala žádná správa, ani zákonodárství, a tak toto vákuum bylo brzy vyplněno něčím jiným. Pomalu a nenápadně si obec musila začít všímat muže jménem Jefferson Randolph Smith. To byl náš známý Mejdlíčko Smith, který se v Seattlu vytahoval, že se stane pánem nad Skagwayem. Uprostřed zimy na jeho slova došlo. Začal nad svými spoluobčany vládnout železnou rukou. Než si toho stačil kdo povšimnout, měl svou armádu, vycvičenou, vyzbrojenou a disciplinovanou, vlastní síť špiclů a vlastní tajnou policii. S obchodníky, překupníky a novináři byl jedna ruka a jeho vliv sahal až na kanadskou hranici.

Žádný nově příchozí neušel pozornosti Smithovy organizace. Od okamžiku, kdy se nalodil na loď ve Victorii nebo v Seattlu, až do chvíle, kdy překračoval hranici, byl pod bdělou neutuchající kontrolou Smithových lidí. Byli všudypřítomní. Zamíchali se mezi pasažery lodí už na přístavišti a předstírali, že jsou taky budoucí zlatokopové. Byli na ulicích, v obchodech, v kostelních lavicích, podél celé trasy. Každý měl předem určenou roli. „Důstojný“ Charles Bowers předstíral, že je zbožným pastýřem svého stáda, radil a pomáhal, kde nakoupit zásoby, na koho se obrátit o pomoc. Dobrým tahem bylo poradit každému zelenáči, aby se střežil Smithovy bandy. Billie Saportas, novinář zaprodaný Smithovi, dělal se všemi nováčky hned po příjezdu interview, aby vysondoval stav jejich financí. Štíhloun Jim Foster, pohledný kučeravý chlapec, čekal v přístavu a pomáhal se zavazadly. Van B. Triplett, Starý Tripp, stárnoucí prohnaný darebák, byl hlavní informátor o Klondiku. Ze všech členů Smithova gangu vyzařovala dobromyslnost. Tripp s dlouhými bílými vlasy vypadal jako biblický prorok, ale pod patriarchálním vzezřením byl tvrdý jako žula. Jednou ze silných stránek Smithovy organizace bylo, že nikdo nikdy nevěděl přesně, kdo je a kdo není členem gangu. Většina vypadala naprosto nevinně – buřinky, motýlky, diamantové jehlice, naleštěné vysoké boty. Vypadali jako obchodní magnáti, veřejně činní občané, kněží. Prostý člověk se bál zvednout hlas proti Smithovi na veřejnosti i v soukromí. Nikdo si nebyl nikdy jist, zda ho neposlouchá někdo ze Smithových nohsledů.

Skagway byl brzy zaplaven obskurními podniky všeho druhu, které měly za úkol ožebračovat zlatokopy. Obchodní banka, telegrafní úřad, informační kancelář, vše solidně, důstojně vybavené.

Štíhloun Jim Foster měl tak poctivý exteriér, že všichni nově příchozí hned roztáli. „Proč si nezajdete do cestovního byra?“ poznamenal, když zvedal zavazadlo. „Tam vám pomůžou dostat se dál a neokradou vás jako jinde.“ Když Foster odmanévroval greenhorna do takové kanceláře, došlo k předem dohodnuté akci. V kanceláři ho přijal člen gangu, který hrál majitele, vedl jednání ve věcném obchodním tónu. Když se dohodli, požádal ho o malou zálohu. Bylo totiž třeba pod nějakou záminkou přimět nováčka, aby vytáhl peněženku. Jak se to povedlo, byl s ním konec. Jeden člen bandy, předstírající, že je povaleč, na něho skočil a peněženku mu vytrhl. Vtom vstal jiný gangster, hrající slušného zákazníka, a začal se rozčilovat, že nemůže vidět, jak počestného muže oloupí už i za denního světla. Všichni vyskočili, křičeli jeden přes druhého, dělali zmatek – a muž s peněženkou upláchl.

Všichni předstírali rozhořčení, dokud chudák okradený neodešel, vyděšený, zastrašený, oškubaný.

Na jiné nezkušené zlatokopy čekaly na ulicích volavky. Ti začínali konverzaci o cestě, jak se dostat nahoru, kde sehnat mapy, předpovědi počasí a vůbec podávali co nejvíc informací. Pak je náhle napadlo: „Pojďte, zajdem spolu do informační kanceláře, snad tam něco budou mít.“ A nováček byl postrkován k další ze Smithových institucí.

Informační kancelář měla za úkol vytáhnout z nováčka hlavně podrobnosti o jeho dalších plánech, o přátelích a o stavu jeho financí. Potom buď nešťastníka předhodili některé karbanické herně, nebo když se zdráhal hrát, vytáhli z něho co se dalo a tyto údaje dali k dispozici jiným členům bandy, kteří působili podél trasy.

Tanečnice ve Skagwayi

Tanečnice ve Skagwayi

Smithův telegrafní úřad byl obzvlášť Ďábelský vynález. Ve Skagwayi totiž nebyla v roce 1898 telegrafní linka, ale Smith přesto sliboval posílat telegramy – pět dolarů za slovo. Samozřejmě že všichni chtěli dát zprávu svým milým, než vyrazí dál do hor. A Smith si dal záležet na tom, aby měli do dvou do tří hodin odpověď.

Jindy rozšířili letáky, které varovaly před otrávenou vodou. Nově příchozí měl přijít do obchodní banky, kde mu dají plány otráveného území. Když tam přišel, odvlekli ho do tmavé kůlny, tam ho praštili a při mihotavém světle svíčky ho obrali o všechno.

A ve chvíli, kdy jste byli na dně, kdy jste uvízli v Skagwayi ožebračeni, kdy jste nemohli ani tam ani zpět, objevil se laskavý filantrop s tmavou bradkou a zkoumavýma šedýma očima a nabídl vám ve jménu křesťanské spásy tolik peněz, abyste se dostali domů. A tak se tito ztroskotanci vraceli domů s vděčnou vzpomínkou, že nejen Ďábel panuje na Aljašce, ale že tam žije i jejich dobrotivý zachránce, který samozřejmě nebyl nikdo jiný než Jefferson Randolph Smith.

Howto clear defaults to get Fake Camera running again

43

Quick note: please use Google plus community for asking a questions.

I like to read reviews of my applications on Google Play, especially those with suggestions and questions :). Last few days I’m getting more and more questions like this one for Fake Camera

Won’t open on kik When I tried to send a pic as a live pic from the gallery it took me to the regular camera and didn’t give me the option to choose the app or the regular camera.

or this one

Fake Camera does not work for me, you sucks!

So because of that I’m going to write a step by step how to clear defaults and let camera picker appear again, because that is the main reason of those problems. We’ll start quickly, I just want to say following at the beginning: If this work for you, don’t forget to change your rating and review on Google Play!!!!

If you accidentally selected „Use as default“ checkbox in Camera picker, it’s possible to revert this, Just follow these steps:

Open phone settings

Open phone settings

Choose "Applications"

Choose „Applications“

Then "Manage applications"

Then „Manage applications“

And now comes the tricky part: in application list select that app, which opens automatically instead of camera picker, in my case it’s standard Camera app:

In All apps select Camera application

In All apps select Camera application

Tap "Clear defaults" button and confirm

Tap „Clear defaults“ button and confirm

And we are done for now, camera picker dialog should appear instead of default selected application. Please note that this has nothing to do with inapp camera some applications may use – that’s impossible to fake.

One more time – if your Fake Camera works again, don’t forget to change your rating and review on Google Play, thank you! And, of course, if you’d like to say thanks for Fake Camera, just buy a Donate Version, or send me some bitcoins or so. Thank you!

BTC Trading corp. končí

0

Když už sleduju všechny tyhlety *coiny říkám si, že bych o nich mohl semtam něco napsat, třeba vždycky, když se naskytne událost větší než malá, což je právě teď: na začátku týdne Ethan Burnside oznámil, že oblíbené kryptocoinové burzy btct.co a litecoinglobal.com končí.

Přestože to bylo oznámeno poměrně nenápadně (neposílal hromadný mejl uživatelům, ale toto oznámení vyvěsil jako novinku na stránkách, takže většina uživatelů se o něm dozvěděla, až když přišel mejl některého z vydavatelů aktiva), stejně to spustilo pořádnou výprodejovou spirálu, kdy ceny padaly, jako o život. Tudíž kdo měl koule a s chladnou hlavou si dohledal informace o plánech jednotlivých assetů, mohl pěkně se slevou nakoupit. V opačném případě prodal těžce pod cenou (která se záhy vzpamatovala a ustálila se poblíž ceny původní) a teď nadává na všechny ostatní na všech těch redditech a bitcointalcích. Pravda, oznámení bylo poněkud nešťastné (a o konci třeba někdo neví ani teď) a protože informací je stále poskrovnu a když už jsem byl nucen procházet výživný thread na bitcointalk, ve kterém se X lidí pořád dokola ptá na to samé, zkusím sem napsat nejdůležitější informace a poznatky – nejen ze zmíněného fóra.

"...and it's gone..."

„…and it’s gone…“

Jak Ethan sám napsal, 7. října 2013 bude ukončeno obchodování na obou sajtách (realitou je, že mnoho vydavatelů toho kterého aktiva už obchodování ukončilo, aby udrželi cenu stabilní, než dojde k přechodu jinam). Posledního dne onoho měsíce také dojde k vypnutí obou sajt, takže je doporučené stáhnout si veškerá historická data, pokud o ně má uživatel zájem.

Nějakou dobu (asi tak týden) je v nastavení nová kolonka – veřejná adresa pro výběry, ještě vedle stávající adresy pro výběry. Rozdíl je následující: stávající výběrová adresa slouží pro systém burzy a pro ruční výběr prostředků na účtu, zatímco adresa nová – veřejná – bude sdílena s vydavateli aktiv, pokud by z nějakého důvodu (DDOS, právní problémy) došlo k okamžitému odstranění služby. Prakticky to vidím tak, že Ethan rozeslal jednotlivým správcům seznam, ve kterém je uveden počet shares a tato veřejná adresa (a je dost možné, že bez dalších kontaktů). Proto je důležité jako tuto adresu uvést tu, ke které má uživatel přístupný soukromý klíč, aby mohl v budoucnu podepsat zasílanou zprávu: správce vydá veřejné oznámení – pošlete nám mejl tam a tam a zprávu podepište klíčem svázaným s vaší veřejnou adresou – po obdržení zprávu srovná s adresou uvedenou v „anonymním“ seznamu a bude vědět, kdo je kdo.

Jak dojde k vypořádání? Mnoho správců umožňuje tzv. Direct shares, tudíž přímý nákup mimo jakýkoliv systém (TAT / Asicminer-PT), což bude do budoucnosti plné Colored coins rozhodně ta nejlepší volba. Další převádějí aktiva pod jiné burzovní systémy, jako např. havelock investments, cryptostocksbitfunder či další. Drtivá většina už poslala plán na blízkou budoucnost mejlem, rozepsala jej na fóru, případně už má převedeno (LTC-Charts).

Budou zrušeny poplatky za transakce, případně zrušena rezerva 0.0025 pro výběr? Nikoliv! O poplatcích se nemluví, ale připadne mi fér, aby zůstaly – přece jenom Ethan si za svoje dítko, které vedou na popraviště, určitě něco zaslouží, nehledě na problémy, kterým zřejmě teď bude muset kvůli němu čelit. K rezervě se vyjádřil – zůstane na místě. Existuje kvůli prachovým transakcím, protože si mnoho lidí nechává na adresu u btct posílat drobné z různých dailyfreebitcoins a protože je peněženka na serveru společná, navyšuje tento prach cenu odchozích transakcí, tudíž výběr veškeré hotovosti vede k záporným částkám na účtu a kdo to má potom lepit ze svého, žeano…

Existuje však ještě jedna skrytá část ledovce, která ukáže, jestli se historie (nebo hysterie?) opakuje a jak moc bitcoin posílil v kramflecích. Když se podíváme o cca rok zpátky, právě došlo k neslavnému konci GLBSE. Pokud se podíváme na graf vývoje ceny je vidět, že tato událost měla s největší pravděpodobností za následek medvědí trend, který trval až víceméně do konce roku.

Vývoj ceny po pádu GLBSE

Vývoj ceny po pádu GLBSE

Nicméně současný vývoj – po konci BTC Trading corp. zatím nic takového nenaznačuje (doubletop dlouhodobého průměru směle ignoruju) – krátkodobý průměr jde stále nahoru, takže následující dny ukážou, jestli tomu tak opravdu bude. Já bych si na býka i vsadil, protože věřím tomu, že tato událost přitopí pod kotlem urychlenému vývoji již zmíněných Colored coins, aby decentralizovaná měna byla opravdu decentralizovaná a neohrožovaly ji úzká hrdla postižitelných služeb. Přece jenom, když už má Bitcoin od minulého týdne i svůj ISO kód – XBT, tak by bylo na čase!

Vývoj ceny v případě btct

Vývoj ceny v případě btct

Go to Top